Memory Burn
Memory Burn
Less Fun
Less Fun
What I Do When You're Not Home
What I Do When You're Not Home

2018, oil on linen

Kitchen Bather
Kitchen Bather
Aftermath
Aftermath
Midnight Kiss
Midnight Kiss

2018, oil on linen

Self Portrait with Rake
Self Portrait with Rake

2018, oil on linen

Might As Well Finish
Might As Well Finish

2018, charcoal

The Unbearable Freedom of Dirt-bike Kid
The Unbearable Freedom of Dirt-bike Kid
Memory Burn
Less Fun
What I Do When You're Not Home
Kitchen Bather
Aftermath
Midnight Kiss
Self Portrait with Rake
Might As Well Finish
The Unbearable Freedom of Dirt-bike Kid
Memory Burn
Less Fun
What I Do When You're Not Home

2018, oil on linen

Kitchen Bather
Aftermath
Midnight Kiss

2018, oil on linen

Self Portrait with Rake

2018, oil on linen

Might As Well Finish

2018, charcoal

The Unbearable Freedom of Dirt-bike Kid
show thumbnails